Kontakt


Odborárska 52
Bratislava
83102
Slovenská republika


IČO: 17310270
DIĆ: 2020316474
IČ DPH: SK 2020316474

zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I. v odd. s.r.o. vložka č. 17963/B , deň zápisu 29.4.1991

zodpovedná osoba za E-shop:
Ing. Polcerová Stáňa
Ing. Galiovská Dagmar
tel.: + 421 2 444 56 285, fax: + 421 2 444 58 297
mob. : 0905 417408
v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00

číslo účtu pre platby :
ČSOB Bratislava
584736483/7500


e-mail:
corcom@corcom.sk


Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, Bratislava